Obvodové kolo – súťaž v Lemešanoch

Milí priaznivci hasičského športu,

Tento rok sme pre Vás pripravili mimoriadnu nádielku hasičských súťaži. Prvá sa bude konať už o týždeň. Obvodové kolo v hasičskom športe pre Vás pripravujeme na nedeľu 21.mája, ktoré sa uskutoční pri príležitosti 95. výročia obnovenia hasičského zboru v Lemešanoch na futbalovom ihrisku so začiatkom o 12:30 hod. Bude sa súťažiť v disciplíne ‘Štafeta’ a ‘Požiarny útok’. Ďalšou už tradičnou súťažou je TÁ NAŠA DOMÁCA. Memoriál p. Cyrila Sabola – súťaž s hasičskými striekačkami typu PS 8 a Memoriál Vladimíra Záhradníka – súťaž v rýchlom saní. Toto športové podujatie sa uskutoční 20. augusta 2017. Zatiaľ nás ale môže svojím potleskom prísť podporiť už nastávajúci víkend.

Tešíme sa na Vás!

Kolektív DHZ Lemešany