Hasiči putovali na „Putnok“

Dňa 16.01.2018 bol uverejnený článok (viď nižšie) nášho veliteľa Ing. Mareka Angeloviča na portáli dobrovolnihasici.sk

Posledný decembrový deň bol pre mnohých výnimočným dňom. Zvlášť pre veriacich ľudí v malej farnosti no s veľkým požehnaním a milosťou v obci Obišovce, ktorá sa nachádza v Košickej arcidiecéze. V tejto obci stojí na vŕšku, ktorý sa ľudovo nazýva Putnok, diecézna svätyňa Ružencovej Panny Márie, v ktorej sa nachádza aj milostivý obraz Panny Márie Obišovskej.

Práve tu na tomto mieste miestny duchovný otec vdp. Michal Harakaľ slávil sv.omšu za všetkých dobrovoľných hasičov, ktorí tejto maličkej farnosti vypomáhali počas roka 2017. Keďže tento deň nám ukončoval tok roka 2017 a bilancovalo sa to, čo sa za to celé obdobie vykonalo, zároveň sme si pripomínali aj sviatok Svätej rodiny, duchovný otec vo svojom príhovore spomenul Fatimské soboty, ktoré sa počas roka konali, zároveň sa vrátil k najväčšej udalosti uplynulého roka, k Celodiecéznej odpustovej slávnosti, ktorá bola v roku 2017 obohatená o zasvätenie Košickej arcidiecézy Nepoškvrenému srdcu Panny Márie, ktoré vykonal Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup spolu so svojimi biskupmi, kňazmi a veriacim ľudom. Duchovný otec zároveň pripomenul aj nám hasičom príklad Sv.rodiny aby sme stále boli nápomocný.

V závere sv.omše duchovný otec vyjadril svoje poďakovanie všetkým členom Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré boli nápomocné pri organizovaní a riadení dopravy počas konania Fatimských sobôt a následne aj zabezpečenia Odpustovej slávnosti. Keďže obec Obišovce nemá zriadený dobrovoľný hasičský zbor, preto sa členovia hasičského zboru obce Lemešany rozhodli podať v tomto smere svoju pomocnú ruku. Okrem nášho zboru, počas celého roka boli nápomocní aj členovia Dobrovoľných hasičských zborov zo Sedlíc, Radatíc, Brestova, Bretejoviec, Prešova, Ľubotíc, Mirkoviec, Drienova, Slančíka a členovia OZ DHaZZ Chcmeľov.

Všetkým hasičom patrí srdečné poďakovanie, že vedia a majú ochotu dobrovoľne pomôcť aj pri týchto udalostiach a tak môžu plniť svoje heslo Bohu na radosť a ľuďom na pomoc.

Ing. Marek Angelovič

[zdroj: ANGELOVIČ, Marek. 2018. Hasiči putovali na „Putnok“. In: dobrovolnihasici.sk, [online]. [cit. 2018-01-17]. URL: http://dobrovolnihasici.sk/hasici-putovali-na-putnok/].