Blahorečenie Anny Kolesárovej

Dňa 01.09.2018 v Košiciach prebiehala slávnosť Blahorečenia Anny Kolesárovej. Slávnosť bola sprevádzaná vyše 40timi dobrovoľnými hasičmi z okolitých obcí. Veľká vďaka Pánu Bohu za tento požehnaný deň a členom DHZ Lemešany, Slanec, Slančík, Slanské nové Mesto, Rakoš, Čižatice, Poproč, Košická Poliaka, Drienovská nová Ves a Prešov za veľkú ochotu pomôcť zabezpečiť hladký priebeh tejto slávnosti v Košiciach.

ĎAKUJEM.
veliteľ DHZ – Ing. Marek Angelovič

Fotoalbum: