Status na Facebooku p. Sakovej

Dňa 20.01.2019 uverejnila p. Denisa Saková – Ministerka vnútra SR na svojej facebookovskej stránke tento status:

Pani ministerka, touto cestou sa Vám chceme v mene našom ale aj v mene všetkých dobrovoľných hasičských zborov z východného Slovenska, ktoré pomáhali v tieto dni na Orave poďakovať za podporu. Pevne veríme, že nás aj naďalej budete podporovať v našej činnosti, aby sme boli čo najviac nápomocní občanom Slovenskej republiky a tak spoločne naplníme motto všetkých hasičov: Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Členovia DHZ Lemešany

zdroj titul. foto: Denisa Saková