S úsmevom to ide ľahšie

Máme tu posledný augustový týždeň. Končia sa letné prázdniny, končí ôsmy mesiac v roku a DHZ Lemešany sa zúčastnil ôsmemu charitatívnemu behu. V septembri začína škola a s ňou sú spojené náklady na nákup školských potrieb pre deti. Výťažok z tohto charitatívneho behu bude venovaný organizácii Úsmev ako dar, ktorá podporí rodiny a deti, ktoré to potrebujú.

Fotoalbum: