Komu zbierkou pomôžeme?

Tento rok sme sa opäť rozhodli pomôcť rodinám, ktoré sú v programe organizácie Maják nádeje. Maják nádeje je neziskové občianske združenie, ktorého hlavným predmetom je ochrana ľudskej dôstojnosti, zmierňovanie a odstraňovanie príčin morálnej a hmotnej biedy rodín v núdzi. Poslaním Majáku nádeje je skvalitňovanie života rodín v hmotnej a sociálnej núdzi prostredníctvom sociálneho poradenstva, krízovej intervencie, formačných aktivít, tvorivých dielní, nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a materiálnej pomoci.

„Počas ôsmych rokov existencie Majáka nádeje sme sa stretli s rodinami, ktoré žili bez elektriny, spali na zemi, nemali čo jesť a ak ochoreli, osamelé matky nemali za čo kúpiť lieky. Boli sme svedkami ťažkých životných príbehov, ktoré nás nemohli nechať nečinnými. Preto robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme rodinám v núdzi pomohli sa postaviť na vlastné nohy. Stále sa presviedčame, že obeta, darovanie času a seba chudobným, prináša svetlo do tmy. Je majákom pre tých, ktorí sa nachádzajú v búrke života.“ [1]

(PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD., riaditeľka združenia)

Cieľom Majáka nádeje je pomáhať rodinám, ktoré sa ocitli v sociálnej núdzi nie vlastnou vinou. Sprevádzajú tieto rodiny – nielen finančnou a potravinovou pomocou, ale aj hľadaním riešení a ponukou vzdelávacích programov, formáciou detí… Pomáhajú týmto rodinám postaviť sa na vlastné nohy.

Za na pohľad anonymným pomenovaním – rodiny v núdzi – sa skrývajú konkrétne príbehy rodín, s ktorými sa život nemazná … Prinášame Vám jeden z nich, ktorý vám možno pomôže vidieť reálnejšie tých, ktorí sú v núdzi:

„Môj príbeh je zložitý a smutný. Ešte totalita nás ako rodinu obrala o všetko. A to čo zostalo zneužila švagriná, ktorá oklamala môjho brata. Matku dali do starobinca a jej byt predali. S peniazmi odišla aj so svojím priateľom do zahraničia. S bratom sa rozviedla. Matka sa v starobinci užialila a zabila. Moje veci aj mňa, vysťahovali a stala sa zo mňa bezdomovkyňa.

Bývam v podnájme u cudzích ľudí, kým si nedoriešim veci, ale teraz nemám ani na nájom. Mám rok pred dôchodkom a zdravotné problémy, ktoré mi bránia sa ešte zamestnať. Riešim si predčasný dôchodok, a v tom vákuu, kým mi bude dôchodok uznaný, nemám príjem. Potrebujem dočasnú finančnú pomoc a potraviny na to obdobie (1-3 mesiace), kým dôjde rozhodnutie o predčasnom dôchodku.“[2]


zdroj: 1. časopis Maják nádeje – ročník 1, č. 1/2018
           2. Príbeh rodiny – Maják nádeje
foto: pxhere.com