Betlehemské svetlo v Lemešanoch

Betlehémske svetlo svieti v Lemešanoch!

Tento rok sme si už zvykli na rôzne nečakané zmeny, opatrenia a záchvevy aj tých najstabilnejších častí nášho života pre spoločné dobro. Takýto záchvev neobišiel ani tradičnú sieť putovania Betlehemského svetla po Slovensku. Tradične sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným podávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Po celom Slovensku ho vlakom roznášajú skauti. Už niekoľko rokov sa pripájame k tejto iniciatíve a členovia DHZ Lemešany roznášajú svetlo medzi svojimi členmi a do okolitých farností. Napĺňame tak jeho poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc. Chceme spolu s ním odovzdať porozumenie do sŕdc ľudí okolo nás. Tento rok sa tradičné odpaľovanie sviece od skautov pri vlakoch nekoná s ohľadom na hygienické opatrenia, avšak ako #srdcomhasič sme sa nenechali odradiť. O spoluprácu pri zachovaní tohto poslania sme požiadali skautov z 8. Oddielu J. Murgaša v Kysaku a podarilo sa nám opäť stať „svetlonosičmi“ radostnej zvesti z Betlehema.

Betlehemské svetlo pre vás bude k dispozícii  24.12.2020 od 8:00 hod. v kostoloch Lemešany, Chabžany a Janovík.

Mapa (Betlehemské svetlo) zo dňa 18.12.2020 08:00 hod.

Hasiči zväčša oheň hasia, ich úlohou je však aj prevencia. Preto Vám chceme pripomenúť, aby ste sviečku nenechávali bez dozoru. Vždy sa uistite, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony či tapety. Sviečku umiestnite tak, aby sa nemohla prevrátiť.