Odstránenie spadnutého stromu

Dnes o 12:29 hod. sme boli požiadaní KOS HaZZ Košice o výjazd na odstránenie spadnutého stromu na cestnej komunikácii medzi obcami Obišovce a Ruské Pekľany. Výjazd bol uskutočnený s technikou CAS15 Iveco Daily (1+2). Jednalo sa o padnutú korunu stromu do  jedného jazdného pruhu (v smere do Obišoviec).

Fotoalbum: