Lekárnička v praxi

V sobotu, 21.10.2023 sme sa v Prešove zúčastnili workshopu, ktorý bol zameraný na organizáciu a praktické používanie lekárničiek. 

Dobrovoľní hasiči sú čoraz viac vysielaní k zásahom, ktoré si vyžadujú aj poskytnutie prvej pomoci. Lekárnička sa stáva nielen povinnou výbavou  hasičských automobilov, ale i prakticky využívanou súčasťou výzbroje hasiča. 

Posledným blokom vzdelávania bola téma Lekárnička pre dušu a teda, dôležitosť poskytnutia nielen fyzickej, ale aj psychologickej prvej pomoci a tiež dôležitosť starostlivosti o seba po náročných zásahoch.

Fotoalbum: