Bezpečne na cintoríne

Zapálenie sviečky na hroboch našich blízkych je jednou z dôležitých tradícií. Pre nás je zároveň dôležité, aby tieto okamihy plné úcty a dôstojnosti boli aj bezpečné.

Ponúkame Vám niekoľko rád:
✅ Umiestnite sviečky na bezpečné a stabilné miesto, ktoré nie je náchylné na prevrhnutie. Ideálny je hrob alebo pamätné miesto.
✅ Použite sviečky určené na tento účel. Vyvarujte sa iným zdrojom otvoreného plameňa.
✅ Buďte opatrní a dbajte na bezpečnosť pri zapaľovaní sviečok (hrozí vzbĺknutie odevu).
✅ Uprednostnite vhodný zapaľovač alebo iný bezpečný nástroj. Horiace zápalky neodhadzujte na zem.
✅ Umiestnite sviečky dostatočne ďaleko od seba a v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov (vence, kytice, ikebany, stuhy atď.).

Zvýšte pozornosť, zvlášť v prípade ak sa v blízkosti horiacich sviečok nachádzajú deti. Dbajte na to, aby sa vyhýbali miestu, kde sú umiestnené sviečky, aby sa predišlo nehodám.

TIP: V prípade nepriaznivého počasia alebo iných obmedzení zvážte alternatívy, ako napríklad solárne sviečky, ktoré nemajú plameň a predstavujú nižšie riziko.