Zmena času

S ubúdajúcou intenzitu denného svetla sa mení aj čas. Čoskoro si posunieme ručičku hodiniek o hodinu späť. Znamená to, že budeme spať o hodinu dlhšie, tiež nám to prináša viac času pre seba, rodinu a možnosť stráviť príjemné zimné večery s priateľmi pri horúcom nápoji. Vzhľadom na skoré šero a tmu, je v tomto období dôležité venovať zvýšenú pozornosť a opatrnosť nielen pri vedení vozidla, ale aj pri peších presunoch. Preto odporúčame, aby chodci dbali na svoju bezpečnosť nosením reflexných prvkov. Buďte opatrní kamkoľvek idete!