Piamiatka zosnulých

V týchto dňoch s láskou spomíname na našich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. Nezabúdame ani na dobrovoľných hasičov z nášho zboru, ktorí venovali svoj čas a energiu v prospech iných. Ctíme si tradície a dedičstvo, ktoré nám zanechali. Odkaz ich úsilia naďalej žije v nás. Ďakujeme Vám a nezabúdame.