Poďakovanie členom DHZ Lemešany z Arcibiskupského úradu

Dostali sme poďakovanie z Arcibiskupského úradu za pomoc v Obišovciach.
 
 
Toto poďakovanie patrí všetkým naším členom, ktorí boli aj tento rok v Obišovciach so zreteľom na heslo dobrovoľných hasičov – Bohu na slávu, ľuďom na pomoc.