Čo všetko robí hasič?

V našej Lemešanskej škôlke ste mohli v utorok, 14.11.2023, stretnúť skutočných hrdinov – rodičov! Rodičia boli predstaviť svoje profesie v rámci osláv Dňa materských škôl. Veríme, že pre deti to bol krásny zážitok, keď im policajti, hasiči, kuchár i háčkarka priblížili svoju prácu. Povolanie hasiča bol prezentovať náš veliteľ, Ing. Marek Angelovič. Deťom priniesol ukázať „zopár“ potrebných vecí z našej výstroje a výzbroje. Veríme, že povolanie hasiča deti zaujalo a s radosťou ich privítame na našom hasičskom krúžku.

Fotoalbum: