Žiadosť o pomoc

Milí kolegovia a priatelia.

Touto cestou prosíme o pomoc pri darovaní krvi.

Veríme, že motto ” BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC” spoločne naplníme a pomôžeme tam, kde je to najviac potrebné.

Ďakujeme!

Kolektív DHZ Lemešany

Facebook
YouTube
Instagram