Sv. Florián

Dňa 06.05.2018 dobrovoľní hasiči okresu Prešov začínajú historicky prvú púť k soche sv. Floriána na horu Stráž do výšky 739 m.n.m. Výstupu sa zúčastnili zbory DHZ Fintice, Sedlice, Lemešany, Dulová Ves, Terňa, Okružná, Hubošovce, Radatice a UzO Prešov v zastúpení predsedu a tajomníčky.

 

Fotoalbum: