Pomoc pre útulok

Rozhodli sme sa podporiť myšlienku útulku UVP Košice na pomoc opusteným a nechceným zvieratkám a preto sme si zabehli ďalší charitatívny beh – “Beh pre labky”. Keďže situácia s koronavírusom pretrváva, bežali sme opäť každý indi-vindi so zreteľom na odkaz usporiadateľa vykonávať zdravý, pomalý a individuálny pohyb.

Výťažok z tohto charitatívneho behu putuje na pomoc zvieratkám.

Foto: pxhere.com

Fotoalbum:

Facebook
YouTube
Instagram