Stačíte s dychom?

Prostriedky na ochranu dýchacích ciest (tzv. autonómne dýchacie prístroje) sú zaradené do základnej výzbroje jednotiek hasičského a záchranného zboru. DHZ Lemešany disponuje troma kusmi dýchacieho prístroja Saturn S7.

Autonómne dýchacie prístroje sú mimoriadne dôležité pre ochranu hasičov pri ich zásahoch. Existujú však ľudia, ktorí “dýchacie” kyslíkové prístroje nepotrebujú na ochranu, ale ako nevyhnutnosť na prežitie, pretože pľúca už nie sú schopné posielať kyslík do krvného obehu.

Pochod za tých, čo nevládzu s dychom je heslo v poradí siedmeho charitatívneho behu, ktorého sa hasiči z DHZ Lemešany zúčasnili v roku 2020.  Tentokrát sme podporili OZ Nádej pre pľúca ľudí s idiopatickou pľúcnou fibrózou, ktorí sú odkázaní na kyslíkový prístroj. 

 

Fotoalbum:

Titul. fotka: Markus Spiske na Pexels