Ťažká noc pre hasičov

Včera, 13.10.2020 sme v poobedňajších hodinách dostali prosbu z Košického operačného strediska IZS na pomoc pre postihnuté obce trvalým dažďom. 

Do neskorých večerných hodín sme zasahovali na ceste medzi Malou a Veľkou Lodinou, kde sa Hornád vylieval na cestu. Postavili sme a ukotvili protipovodňové bariéry a taktiež sme pomáhali s nosením a ukladaním vriec s pieskom. 

Po príchode do našej hasičskej zbrojnice sme sa nestihli ani vyzliecť a už sme nasadali späť do auta. Tentoraz sme vyrazili smer Trebejov, odniesť a zabezpečiť protipovodňové bariéry aj v tejto obci.

„Vzhľadom na pretrvávajúci dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad ďalšieho vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA,“ upozornil SHMÚ.

Fotoalbum: