Padnuté stromy blokovali cestnú komunikáciu

Dňa 26.01.2021 sme obdržali výzvu OS HaZZ na pomoc pri blokovanej cestnej komunikácii medzi obcami Obišovce a Ruské Pekľany. Jednalo sa o padnuté stromy, ktoré to nevydržali pod váhou ťažkého snehu.

Okolo 23:00 hod. je cesta prejazdná, len je otázne, kedy padnú ďalšie stromy.

Fotoalbum:

Autor titul. foto: Albin Štefko