Ročné hlásenie o činnosti DHZ

Počas hodnoteného obdobia naša činnosť bola tak ako aj v iných DHZ oproti minulým rokom značne oklieštená vzhľadom na pandémiu vírusového ochorenia COVID-19, ktoré nie len na našom území ale v Európe vládne.

Napriek opatreniam, ktoré mali za následok rôzne zákazy a nariadenia, činnosť DHZ Lemešany bola hodnotená ako kladná, nakoľko členovia boli ochotní pomôcť všade tam, kde pomoc bola potrebná. Vypomáhali sme farnosti Obišovce s usporiadaním Celodiecéznych večeradiel v mesiacoch jún – august a Celodiecéznej odpustovej slávnosti v mesiaci október.

Členovia zásahovej jednotky vypomáhali pri celoplošnom testovaní v našej obci službou dezinfekčnej činnosti.

Zásahová jednotka DHZO vypomáhala na žiadosť KOS a obce Kysak pri náhlych povodniach v mesiaci december.

Zabezpečili sme prinesenie Betlehemského svetla do farnosti Lemešany a Drienov.

Uskutočnili sme 4 brigády za účelom výmeny ďalšej garážovej brány na hasičskej zbrojnici. Ako predchádzajúce roky aj tento rok sme uskutočnili ďalší ročník Charitatívnej zbierky pre OZ maják Nádeje, kde sa zapojila aj SOŠ PZ Košice a ďalší prispievatelia. Niektorí naši členovia sa zapojili do virtuálnych charitatívnych behov s podporou  skupiny Active life a pomáhali tým svojou účasťou na behoch rôznym ľuďom, pre ktorých sa členský príspevok za beh vyberal ako finančná zbierka.

Uskutočnili sme prvý ročník pre deti s názvom „ozdob hasičský stromček“, kde deti mali možnosť vytvoriť rôzne ozdôbky na náš hasičský stromček umiestnený v hasičskej zbrojnici.

Členská základňa 

 

činní 

prispievajúci 

spolu 

z toho žien 

Požiarnik 

 

33

2

33

16

1

 

 Taktická príprava a zásahová činnosť 

 

Počet 

Celkový počet výjazdov 

 

Z toho 

 

Výjazd 

Požiarne taktické cvičenie 

Ukážkové propagačné cvičenie 

Pri požiarni 

Živelná 

pohroma 

Technický  výjazd 

V obci 

Mimo obec 

0

1

21

1

3

17

17

4

Prevencia 

 

Počet objektov 

Počet kontrol 

Počet závad 

Počet kont. skupín 

Počet zapoj. členov 

Odvys. rozhlas. relácie 

Obytné budovy 

Malé prevádzky 

Obytné budovy 

Malé prevádzky 

Obytné budovy 

Malé prevádzky 

Jarné upr. lesy 

Ochrana úrody 

Vykur. obdobie 

520

8

130

1

3

0

1

2

1

0

1

Základná príprava členov DHZ v zmysle vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z., a vyhl. MV SR č. 169/2002 Z.z. 

 

Preškolená tematika 

Plánovaná účasť 

Skutočná účasť 

Počet hodín 

Ochrana voči ochoreniu COVID-19 a práca DHZO

5

4

1

 Požiarna technika v starostlivosti DHZ 

 

PPS-8 

PPS 12 

DS 16 

A30,31 DVS-12 

CAS 25 

CAS 32 

Iveco Daily 

Iná 

1

1

0

0

0

1 – T148

1 – CAS10

Mot. Píla – 1

El.čerpadlo – 1

Mot.čerpadlo – 1

Ventilátor – 1

Plánované podujatia v nasledujúcom roku:

V nastávajúcom období je snaha členov zamerať sa hlavne na stabilizáciu členskej základne. Jej obnovu z radu detí a mládeže. Plánujeme opätovne spustiť KMH kde by sme nabrali novú mladú generáciu. Plán je obnoviť činnosť dorasteneckého družstva. Ďalším zameraním členov je potreba školiacej činnosti a obnovovania si kurzov v rámci zásahovej činnosti jednotky DHZO a prechod dorasteneckej mládeže do zásahovej činnosti. Ďalej plánujeme pokračovať v doterajších činnostiach a zamerať sa na pomoc občanom, farnosti Lemešany a Obišovce a zároveň svoju činnosť zameriavať hlavne tam kde to bude potrebné.  Hlavným cieľom pre nastávajúce obdobie je aj vytvorenie nového otvoru na hasičskej zbrojnice z dôvodu potreby zaparkovania prívesného protipovodňového vozíka.

FOTO: pxhere.com