Fatimská sobota v Obišovciach

Duchovný otec v Obišovciach nás požiadal o pomoc pri organizovaní Fatimskej soboty. V spolupráci s DHZ Drienovská Nová Ves sme sa tejto úlohy, ktorá sa už stáva našou tradíciou každý rok chopili a okrem riadenia dopravy sme vypomohli aj priamo pri sv. omši nesením sochy Fatimskej Panny Márie v historických uniformách. Túto udalosť, pri ktorej sme mohli byt súčasťou, sme hneď spojili aj so sviatkom sv. Floriána nášho patróna.

 

Fotoalbum: