Naši malí hasiči potešili starkých v stacionári

Doba, ktorú prežívame nás donútila utiahnuť sa do ústrania. Ak sme si chceli zachovať kontakty, udržať tradície, naučili sme sa ich pretaviť do digitálnej formy. Nie všetci v našej spoločnosti však na tento nový digitálny trend nabehli a zvykli si tak rýchlo a preto sú v tejto predvianočnej dobe ukrátení o mnoho zvyklostí, ktoré by obvykle zažili. Počnúc vianočnými trhmi, cez rôzne „besiedky pri jedličke“ so škôlkarmi a školákmi až po pečenie perníkov s vnúčatami. Spoločným menovateľom nie sú vytvorené materiálne veci, ale spoločne strávený čas s tými, ktorí to potrebujú. A času je málo… aspoň to tak vnímame. Instantné riešenia sa ponúkajú na všetko, takmer všetko sa už dá kúpiť, okrem toho spoločného času. No veď uznajte, aj tie vianočné pohľadnice za nás zväčša urobí program, alebo ich pár klikmi stiahneme a pošleme mailom. Deficitom spoločne stráveného času trpia najmä najstarší v našej spoločnosti. A keďže kvôli ich bezpečnosti s nimi nemôžeme tráviť čas osobne, s deťmi z DHZ Lemešany sme sa rozhodli, že im ten čas venujeme aspoň symbolicky, pri výrobe vianočných pohľadníc, aby vedeli, že na nich myslíme a sú pre nás dôležití.

Naše“ hasičské deťúrence“ s láskou vyrobili 41 kusov pohľadníc pre seniorov, ktorí sú klientmi denného stacionára v Lemešanoch a pozdravom prekvapili tiež personál stacionára, ktorí sa o seniorov stará. Keďže kvôli opatreniam deti nemohli ísť pohľadnice odovzdať osobne, pracovníci stacionára sa s nami podeli o pocity a dojmy aspoň cez fotografie. Všetci klienti a aj personál boli veľmi milo prekvapení a dojatí, podľa ich slov, ich toto malinké gesto z veľkej detskej lásky veľmi zahrialo pri srdci a vyčarilo úsmev na perách a slzičku dojatia v oku.

Ja na záver dodávam slová vďačnosti našim detičkám a ich rodičom, že sa to tejto milej akcie zapojili a verím, že sa stane predvianočnou tradíciou.

 

Dominika Angelovičová

 

Fotoalbum: