Svetlo z Betlehema

Sme veľmi radi, že aj v týchto časoch udržujeme a posilňujeme tradície. Už niekoľko rokov sa usilujeme o roznesenie svetla medzi našich členov a do okolitých farností. Napĺňame tak jeho poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky, pretože „každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.“[1]

Aj keď už druhý rok sa tradičné odpaľovanie sviece od skautov pri vlakoch nekoná, nenechali sme sa odradiť. S myšlienkou chrániť nie len vzácny plamienok, ale aj seba, sme si „svetlo sveta“ bezpečne odpálili od skautov z 8. Oddielu J. Murgaša v Kysaku a podarilo sa nám opäť stať „svetlonosičmi“ radostnej zvesti z Betlehema. A tak, ako každý rok, si mohli obyvatelia našej obce odpáliť na štedrý deň plamienok z Betlehema v jednom z troch kostoloch našej farnosti – v Lemešanoch, Chabžanoch alebo Janovíku.

Fotoalbum:

ZDROJ: 1. Slovenský skauting. [online, cit. 22.12.2021], https://www.betlehemskesvetlo.sk/