Pokračovanie v pátraní po 2 ročnom Demirovi

Dnes opätovne pokračovalo pátranie po maloletom dieťati (Demir Cifra, 2 roky, Lemešany) dobrovoľníkmi z DHZO Lemešany (Iveco Daily 1+0), z M.O.P.S. Lemešany a z Pátracieho tímu Východ v súčinnosti s  PZ a HaZZ. Chlapček sa stratil v prvý prázdninový deň (01.07.2022) pri rieke Torysa, kde sa bol kúpať spolu s príbuznými.

Pátralo sa od 9:00 hod. približne do 11:50 hod. kedy sa pátranie predčasne ukončilo z dôvodu poškodenia člna.

Prešiel sa väčší úsek koryta rieky. Úsek, ktorý sme prehľadávali sa prehľadával s ťažkosťou, pretože po dažďoch z predchádzajúcich dní bolo veľa naplavených drevín. Niektoré úseky mali úplne zahataný prechod.

Nakoľko je tok rieky Torysa v niektorých úsekoch veľmi znečistený rôznym odpadom, a žiaľ aj živočíšnym, pátranie sa skončilo neúspešne aj tentokrát. Počas prehľadávania sa poškodil aj samotný čln, čo predčasne ukončilo samotné pátranie.

Fotoalbum: