Sme vďační za podporu od ľudí

„Vďačnosť a pšenica iba v dobrej zemi rastú.“

– slovenské príslovie 

 

Všetci isto dobre viete, že my, hasiči, z dobrovoľného hasičského zboru obce Lemešany sa snažíme svojimi aktivitami prispieť spoločnosti ako najviac vieme, tak ako nám len naše možnosti dovoľujú.

Dobrovoľníci vykonávajú DOBROvoľne činnosť v prospech spoločnosti na úkor svojho voľného času, financií či rodiny. A čo ich ženie vpred? Prečo neúnavne pokračujú vo svojej činnosti?

Sú to otázky hodné zamyslenia. V posledných rokoch môžeme vidieť, koľko práce vykonávajú dobrovoľníci, keď systém zlyháva. Videli sme to pri pandémii a aj teraz pri vojne u našich východných susedov.

Za nás z DHZ Lemešany môžeme povedať, že nás ženie vpred, ak vidíme a cítime podporu ľudí v našich činnostiach. A tak, ako je dôležitá vyjadrená podpora pre nás, radi posúvame ďalej vďaku tým, ktorí nás podporujú.

Prešli sme niekoľko desiatok kilometrov, aby sme sa osobne mohli poďakovať za veľkú podporu a angažovanosť p. Anity, do včerajšieho dňa pre nás neznámej osobe, ktorej sa páči činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru a preto sa rozhodla opakovane zapojiť do našich aktivít, podporovať nás a pritom nie je (zatiaľ) jednou z nás – aj z dôvodu vzdialenosti a pod.

Po včerajšom stretnutí môžeme povedať, že naše „ĎAKUJEM“ teda patrí človeku s veľkým srdcom, nie len v súkromnom, ale aj v profesijnom živote. 

Fotoalbum: