Vianočná charitatívna zbierka 2022

„Urobme z tradície ozajstný skutok lásky.“ 

Ak by ste v synonymickom slovníku hľadali slovo „tradícia“, našli by ste niekoľko významovo rovnakých slov. Tradícia je zvyk, zvyklosť, obyčaj. Keby ste hľadali význam tohto slova, našli by ste poučku o tom, že tradícia je „ustálený spôsob správania, konania vzniknutý pravidelným opakovaním istej činnosti“. 

Je až neuveriteľné, že v DHZ Lemešany pred Vianocami „pravidelne opakujeme tú istú činnosť“ už PIATY rok. Vďaka vašej štedrosti, podpore a slovám povzbudenia už po piatykrát vyhlasujeme v čase od 01.12.2022 do 15.12.2022 vianočnú charitatívnu zbierku potravín a drogérie pre ľudí v núdzi.

Sme veľmi radi, že túto tradíciu môžeme realizovať spolu s vami aj tento rok. Ľudia vytvárajú a udržiavajú tradície, pretože tie vytvárajú pozitívne zážitky a spomienky, rozvíjajú vzťahy a dodávajú pocit spolupatričnosti. Tradície vytvárajú spojenie, ktoré vychádza z pocitu, že sme súčasťou niečoho jedinečného a výnimočného. Adventné a vianočné obdobie je plné rôznych tradícií – materiálnych, duchovných, symbolických… Jedným z najsilnejších zvykov Vianoc, je obdarovanie blízkych ľudí. Hádam si už nevieme predstaviť Vianoce, bez obdarovania, bez darčekov. Obetovať niečo zo seba pre prospech a radosť druhého človeka. To by mal byť ústredný motív nášho vianočného darovania, našej tradície. Je to však stále tak? Iste sa i vám už niekedy stalo, že ste nejakú tradíciu dodržiavali „iba tak“, zo zotrvačnosti, z úcty k predkom, a možno ste niekedy ani nevedeli prečo to tak robíte. Jednoducho zvyk. Pri tradícií vianočných darčekov sa vám tiež iste stalo, že ste niekoho obdarovali niečím, čo ste vymysleli na rýchlo, len aby ste nejaký darček darovali. Každý z nás už iste dostal pyžamo o 3 čísla väčšie, alebo 30-ty pár ponožiek farby, ktorú nenosí. Aj to je zvyk, tradícia, ktorá niekedy nesie hlbokú myšlienku naprieč generáciami a niekedy je to iba rituálna činnosť. Avšak aj tá má svoj zmysel! „Rituálna činnosť“ nám totiž pomáha prekonávať ťažké obdobia, keď nám v ceste stoja prekážky, keď nemáme motiváciu a prostriedky pokračovať. Vtedy pomáha robiť veci zo zvyku, aby sme toto ťažké obdobie ustáli a posunuli sa o krok vpred. Či už sme tieto Vianoce v jednom či v druhom nastavení, snažme sa z tradície obdarovania robiť skutok lásky, pretože z oboch týchto motivácií je možné vykonať veľa dobra. Ak ešte neviete, kde by ste darovali svoj tohtoročný skutok lásky, pozývame vás realizovať ho po piatykrát spoločne s nami, darovaním trvanlivých potravín a drogérie pre občianske združenie Maják Nádeje, ktorý následne prerozdelí vyzbierané potraviny a drogériu rodinám, ktoré bojujú s existenčnými problémami. 

Budeme veľmi radi, ak pri tradičných vianočných nákupoch na svoj štedrovečerný stôl budete myslieť aj na tých, ktorý si túto tradíciu nemôžu dovoliť.

One Reply to “Vianočná charitatívna zbierka 2022”

Comments are closed.