Workshop AED v službe hasičov

Dňa 20.05.2023 sme sa zúčastnili v Prešove workshopu pre dobrovoľných hasičov s názvom AED v službe hasičov, ktorý sa niesol v hesle „...lepšie pripravení, ako prekvapení….“.

Dobrovoľní hasiči tvoria potencionálne veľkú skupinu First Responderov (človek, ktorého môže kontaktovať Krajské Operačné Stredisko a je pravdepodobné, že bude rýchlejšie na mieste udalosti ako záchranári). Od decembra 2021 sú členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Lemešany oficiálne zaradení do pomocného výjazdového systému ZZS pre prípad urgentnej potreby poskytnutia prvej pomoci a za tento čas sme absolvovali už niekoľko výjazdov s AED. 

S narastajúcim počtom výjazdov vnímame aj potrebu nácviku resuscitácie a uistenia sa, že to čo vykonávame v ostrom výjazde, vykonávame správne. Pri náhlej zástave dýchania a obehu je pre pacienta dôležitá každá sekunda. Preto zautomatizovanie našej činnosti, zlepšenie prevedenia KPR a zbavenie sa strachu z „nepoznaného“ (pre tých, ktorí ešte nemali možnosť použiť AED) boli hlavné ciele, s ktorými sme na tento workshop šli. Okrem iného sme sa dozvedeli množstvo informácii od odborníkov vo svojom obore a z workshopu sme sa vrátili povzbudení a lepšie pripravení vyraziť na najbližšie volanie KOS.


Fotoalbum: