Svetový deň prvej pomoci

Druhú septembrovú sobotu si pripomíname World First Aid Day – Svetový deň prvej pomoci.
Iniciátorom tohto sviatku je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – IFRCCS). Cieľom tohto svetového dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných i krízových situáciách. Vedieť poskytnúť prvú pomoc môže znamenať záchranu toho najcennejšieho – ľudského života. Teoretické ale hlavne praktické zručnosti môžeme získať na kurzoch prvej pomoci, ktoré organizuje Slovenský Červený kríž po celom Slovensku. Duchaprítomnosť a znalosť postupov prvej pomoci môžu v kritickej chvíli rozhodnúť o tom, či budeme svedkom tragédie alebo aktérom hrdinského činu.