P18 – Národné stretnutie mládeže

DHZ Lemešany ako jeden z ôsmich dobrovoľných hasičských zborov sa zúčastnil pri organizácii na podujatí P18 v Prešove v dňoch 26.-29.07.2018.

 

Fotoalbum:

zdroj titul. foto: DHZ mesta Prešov

Facebook
YouTube
Instagram