Petícia na podporu dobrovoľných hasičov a za dofinancovanie DPO SR

Vážení členovia DHZ, podporovatelia DHZ, všetci tí, ktorím vám nie je ľahostajná práca členov hasičských zborov.

Nie vlastným pričinením sme sa dostali do situácie, kedy DPO SR (združovateľ Dobrovoľných hasičských zborov) rieši existenčné problémy, na ktoré sme neraz poukazovali vyšším inštitúciam. Je veľmi veľa tých, ktorí nám ďakujú za našu dobrovoľnú prácu, za ktorú mnohokrát nepočujeme ani ĎAKUJEME. V tomto čase sa však karta obrátila a aj v čase ťažkostí, kedy je naša činnosť zameraná skôr na riešenie boja proti COVID-19, síce počujeme ďakujeme, no neobraciame sa ani iným prosbám o pomoc chrbtom. Teraz však PROSÍME MY VÁS. Pomôžte nám. Stačí len Váš podpis, nestojí Vás to nič, ničomu sa nezaväzujete, ale ak Vám naša práca a činnosť nie je ľahostajná a ste naši podporovatelia, prosíme podporte nás. Petícia je za podporu dofinancovania dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

👉 https://www.peticie.com/za_dofinancovanie_dpo_sr?u=7751604&utm_source=email