Sladký CAKE RUN

Novembrová charitatívna akcia „Charity Cake Run„, ktorej sme sa zúčastnili, bola venovaná malému Miškovi a jeho rodine.

„Miško je 7 ročný chlapec s downovým syndrómom a telesným oslabením (paralýza dolných končatín po prekonanom zápale miechy). Vďaka rehabilitáciám už dokáže sám prejsť niekoľko krokov, v exteriéri používa invalidný vozík.

Aktuálne je prvákom na bežnej základnej škole v Kostoľanoch nad Hornádom. Dôvodom prečo Miško navštevuje bežnú a nie špeciálnu ZŠ je aj vzdialenosť, ide o jeho spádovú ZŠ v susednej obci. Zároveň sa rodina snaží, aby Miško fungoval a žil vo svojom prirodzenom prostredí a v lokálnej komunite nachádzal priateľov a budoval vzťahy.

V škole má inkluzívneho asistenta, ktorý mu pomáha so samoobslužnými činnosťami ako obliekanie, obúvanie, pohybom v rámci školy /vďaka nemu, nepotrebuje v škole iný typ vozíka/ a sprevádza ho počas celého vyučovania. Financovanie takéhoto asistenta je pre rodinu veľkou záťažou, keďže Miško potrebuje okrem toho aj pravidelné rehabilitácie, plávanie a logopedické, či špeciálno-pedagogické intervencie.“[1]

Neskôr počas rozbehnutej akcie prišiel organizátor s nápadom, aby Cake Run bol aj o niečom sladkom, nie len o behu a aby sme obdarovali niekoho koláčikom. Sladkým donutom sme potešili nášho Martina, ktorý počas Cake Run-u oslávil meniny a spolu sme zaspomínali na naše hasičské torty a koláčiky 🙂

Fotoalbum:

ZDROJ:
1 – Active Life, 2021. Podujatie Charity Cake Run 2021