Dobrovoľného hasiča museli vystrihovať profesionáli z vraku auta

Dňa 04.06.2022 sa pred obchodným centrom Eperia Shopping Mall v Prešove konal „Hrdinský deň detí“. S viacerými dobrovoľnými hasičskými zbormi sme predviedli deťom našu hasičskú techniku, ktorú si mohli aj vyskúšať.

DHZ Lemešany prišli s cisternovou automobilovou striekačkou CAS32 T148 a svoju techniku prišiel ukázať aj :

– DHZ Sedlice s CAS32 T815,

– DHZ Rokycany s CAS32 T138 a

– OR HaZZ Prešov s CAS30 T815-7.

Pomyselnou čerešničkou na torte programu bolo vyslobodenie nášho člena DHZ, Miroslava, z vraku auta. Ukážku vyslobodzovania predviedli profesionálny hasiči – záchranári z HaZZ Prešov.

Fotoalbum: