Svetový deň prvej pomoci

Druhá septembrová sobota je venovaná medzinárodnému dňu prvej pomoci.

Každý z nás by mal vedieť základy, pretože nikdy neviete, kedy tieto vedomosti využijete v praxi (možno aj na záchranu Vašich najbližších).

Zachrániť život môže každý – stačia mu k tomu len jeho ruky. Najdôležitejšie je nebáť sa a poskytnúť prvú predlekársku pomoc.

Vravíte si, že keby aj na to prišlo, budete mať okno ako z katedrály? Zostresujete a nebudete vedieť čo robiť? Za žiadnych okolností nepodliehajte panike. Zavolajte tiesňovú linku 155 a riaďte sa inštrukciami od operátora. Operátor vám poradí a bude vás sprevádzať krok za krokom.

Od roku 2019 sú všetky krajské riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vybavené automobilmi s profesionálnou výbavou na poskytnutie predlekárskej prvej pomoci. V sanitke sú špeciálne vycvičení hasiči, ktorí okrem základného výcviku majú aj kvalifikáciu hasič-zdravotný záchranár.

Členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Lemešany absolvovali kurz prvej pomoci určený pre dobrovoľné hasičské zbory v roku 2014. Tento rok sa nám podarilo s pomocou obce zadovážiť AED do našej zbrojnice. A aj najmenších hasičov vedieme k tomu, že poskytnúť prvú pomoc nie je voľba, ale povinnosť každého z nás.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa prvej pomoci vám prinášame krátky test, ktorý obsahuje aj otázky pre skúšky z poskytovania prvej pomoci z dielne Ministerstva zdravotníctva. Otestujte sa a zistíte, ako sú na tom vaše vedomosti 🙂

TEST Z PRVEJ POMOCI

Pri niektorých otázkach je aj viac možných odpovedí.

0%

Aký je pomer pri KPR u dospelého človeka? (stlačenie hrudníka vs. počet vdychov)

Správne! Chyba!

Masáž srdca sa u dospelého vykonáva v pomere 30:2. U dieťaťa je tento pomer 15:2 a na úvod pri zahájení KPR sa robí 5 úvodných vdychov.

Ak budete potrebovať automatizovaný externý defibrilátor, budete hľadať:

Správne! Chyba!

Čo znamená v rámci prvej pomoci pojem „nedýcha normálne”:

Správne! Chyba!

Šok je stav ľudského organizmu, kedy je v dôsledku náhleho poškodenia zdravia pre znížený prietok krvi orgánmi ohrozený život.

Správne! Chyba!

Resuscitáciu dieťaťa začíname:

Správne! Chyba!

Pri poskytovaní prvej pomoci pri poranení hrudníka je vhodná poloha:

Správne! Chyba!

AKÉ TELEFÓNNE ČÍSLO BY STE VOLALI, AK BY NIEKTO POTREBOVAL ZDRAVOTNÚ POMOC?

Správne! Chyba!

Ak si neviete spomenúť na konkrétne číslo, volajte integrovaný systém 112.
Pre lepšie zapamätanie použite pomôcku:
158 – 8 ako putá = polícia
150 – 0 ako O, oheň = hasiči
155 – 5 ako S, sanitka = záchranná služba

Dôvody na začatie resuscitácie postihnutého:

Správne! Chyba!

Pre celkovú úspešnosť resuscitácie je nevyhnutné:

Správne! Chyba!

Postupy pri ošetrení. Postihnutý je pri vedomí a spolupracuje. Užitočné je získať tieto informácie:

Správne! Chyba!

Ak je to možné, prvým zákrokom pri popálení je:

Správne! Chyba!

Kontrolu dýchania pri prvej pomoci záchranca vykonáva:

Správne! Chyba!

Medzi hlavné úkony zachraňujúce život patrí:

Správne! Chyba!

Čo patrí k povinnému vybaveniu autolekárničky?

Správne! Chyba!

U postihnutého, ktorý je následkom úrazu v bezvedomí:

Správne! Chyba!

Test z prvej pomoci

Výborne!


Gratulujeme! V téme prvej pomoci sa orientuješ skvele. V prípade, že budeš musieť niekedy poskytnúť PP, nezabudni na svoje vedomosti 🙂


Nie zlé, ale …


Nejaké vedomosti z prvej pomoci tam sú, ale isto máš na viac. Doštuduj si teóriu prvej pomoci. Len tak, pre prípad, že ju budeš musieť pretaviť do praxe …


Ou!


Tvoje vedomosti z prvej pomoci sú chabé! Poriadne si preštuduj tému prvej pomoci. Nikdy nevieš kedy ju budeš potrebovať!

foto: archív